SP-650 Stone Grader
435.000 EGP 499.000 EGP 499.0 EGP
SB-250 Blackstone Silicon Wheel
3,599.000 EGP 3,999.000 EGP 3999.0 EGP
TS-740 Sharpening Station
14,800.000 EGP 14,800.000 EGP 14800.0 EGP
AWT-250 Advanced Water Trough w. magnet
479.000 EGP 550.000 EGP 550.0 EGP
LA-120 Profiled Leather Honing Wheels
979.000 EGP 979.000 EGP 979.0 EGP
DF-250 Diamond Wheel Fine
4,345.000 EGP 4,899.000 EGP 4899.0 EGP
DC-250 Diamond Wheel Coarse
4,765.000 EGP 4,999.000 EGP 4999.0 EGP
SVH-320 Planer Blade Attachment
3,190.000 EGP 3,190.000 EGP 3190.0 EGP
SJ-250 Tormek Japanese Waterstone
6,439.000 EGP 6,839.000 EGP 6839.0 EGP
SG-200 Tormek Original Grindstone
1,969.000 EGP 2,269.000 EGP 2269.0 EGP
SG-250 Tormek Original Grindstone
3,049.000 EGP 3,249.000 EGP 3249.0 EGP
SVD-110 Tool Rest
599.000 EGP 599.000 EGP 599.0 EGP
SVS-50 Multi Jig
1,049.000 EGP 1,049.000 EGP 1049.0 EGP
SVD-186 R Gouge Jig
1,649.000 EGP 1,649.000 EGP 1649.0 EGP
SVS-38 Short Tool Jig
429.000 EGP 499.000 EGP 499.0 EGP
SE-77 Square Edge Jig
1,099.000 EGP 1,099.000 EGP 1099.0 EGP
LA-220 Leather Honing Wheel
1,269.000 EGP 1,299.000 EGP 1299.0 EGP
LA-145 Leather Honing Wheel
839.000 EGP 899.000 EGP 899.0 EGP
DE-250 Diamond Wheel Extra Fine
4,345.000 EGP 4,899.000 EGP 4899.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
4,499.000 EGP 4,499.000 EGP 4499.0 EGP