AWT-250 Advanced Water Trough w. magnet
479.000 EGP 550.000 EGP 550.0 EGP
BGM-100 Bench Grinding Mounting Set
1,320.000 EGP 1,320.000 EGP 1320.0 EGP
LA-120 Profiled Leather Honing Wheels
979.000 EGP 979.000 EGP 979.0 EGP
LA-145 Leather Honing Wheel
839.000 EGP 899.000 EGP 899.0 EGP
LA-220 Leather Honing Wheel
1,269.000 EGP 1,299.000 EGP 1299.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
4,499.000 EGP 4,499.000 EGP 4499.0 EGP
DC-200 Diamond Wheel Coarse
3,429.000 EGP 3,780.000 EGP 3780.0 EGP
DC-250 Diamond Wheel Coarse
4,765.000 EGP 4,999.000 EGP 4999.0 EGP
DE-200 Diamond Wheel Extra Fine
3,229.000 EGP 3,570.000 EGP 3570.0 EGP
DE-250 Diamond Wheel Extra Fine
4,345.000 EGP 4,899.000 EGP 4899.0 EGP
DF-200 Diamond Wheel Fine
3,229.000 EGP 3,570.000 EGP 3570.0 EGP
DF-250 Diamond Wheel Fine
4,345.000 EGP 4,899.000 EGP 4899.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
3,799.000 EGP 3,799.000 EGP 3799.0 EGP
MB-100 Multi Base
1,150.000 EGP 1,150.000 EGP 1150.0 EGP
OWC-1 Tormek Converter
239.000 EGP 299.000 EGP 299.0 EGP
PW-160 Honing Wheel
1,249.000 EGP 1,249.000 EGP 1249.0 EGP
RB-180 Rotating Base
830.000 EGP 930.000 EGP 930.0 EGP
SB-250 Blackstone Silicon Wheel
3,599.000 EGP 3,999.000 EGP 3999.0 EGP
SE-77 Square Edge Jig
1,099.000 EGP 1,099.000 EGP 1099.0 EGP
SG-200 Tormek Original Grindstone
1,969.000 EGP 2,269.000 EGP 2269.0 EGP