TS-740 Sharpening Station
14,800.000 EGP 14,800.000 EGP 14800.0 EGP
Tormek T-8 Original - The Ultimate Sharpening System
13,400.000 EGP 12,500.000 EGP 12500.0 EGP
Tormek T-2 Pro Kitchen
9,999.000 EGP 8,299.000 EGP 8299.0 EGP
Tormek T-4 Sharpening Machine
8,900.000 EGP 7,900.000 EGP 7900.0 EGP
SJ-250 Tormek Japanese Waterstone
6,439.000 EGP 6,439.000 EGP 6439.0 EGP
Impact Wrench 3/4" THE DEVIL, 2000Nm
5,999.000 EGP 4,900.000 EGP 4900.0 EGP
TNT-808 Woodturner’s Kit
5,699.000 EGP 5,699.000 EGP 5699.0 EGP
DC-250 Diamond Wheel Coarse
4,765.000 EGP 4,765.000 EGP 4765.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
4,499.000 EGP 4,499.000 EGP 4499.0 EGP
DF-250 Diamond Wheel Fine
4,345.000 EGP 4,345.000 EGP 4345.0 EGP
DE-250 Diamond Wheel Extra Fine
4,345.000 EGP 4,345.000 EGP 4345.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
3,799.000 EGP 3,799.000 EGP 3799.0 EGP
SB-250 Blackstone Silicon Wheel
3,599.000 EGP 3,599.000 EGP 3599.0 EGP
DC-200 Diamond Wheel Coarse
3,429.000 EGP 3,429.000 EGP 3429.0 EGP
DE-200 Diamond Wheel Extra Fine
3,229.000 EGP 3,229.000 EGP 3229.0 EGP
DF-200 Diamond Wheel Fine
3,229.000 EGP 3,229.000 EGP 3229.0 EGP
SG-250 Tormek Original Grindstone
3,049.000 EGP 3,049.000 EGP 3049.0 EGP
SVH-320 Planer Blade Attachment
2,900.000 EGP 2,900.000 EGP 2900.0 EGP
SVP-80 Moulding Knife Attachment
2,699.000 EGP 2,699.000 EGP 2699.0 EGP
SG-200 Tormek Original Grindstone
1,969.000 EGP 1,969.000 EGP 1969.0 EGP