AWT-250 Advanced Water Trough w. magnet
479.000 EGP 479.000 EGP 479.0 EGP
BGM-100 Bench Grinding Mounting Set
1,320.000 EGP 1,320.000 EGP 1320.0 EGP
LA-120 Profiled Leather Honing Wheels
979.000 EGP 979.000 EGP 979.0 EGP
LA-145 Leather Honing Wheel
839.000 EGP 839.000 EGP 839.0 EGP
LA-220 Leather Honing Wheel
1,269.000 EGP 1,269.000 EGP 1269.0 EGP
DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
4,499.000 EGP 4,499.000 EGP 4499.0 EGP
DC-200 Diamond Wheel Coarse
3,429.000 EGP 3,429.000 EGP 3429.0 EGP
DC-250 Diamond Wheel Coarse
4,765.000 EGP 4,765.000 EGP 4765.0 EGP
DE-200 Diamond Wheel Extra Fine
3,229.000 EGP 3,229.000 EGP 3229.0 EGP
DE-250 Diamond Wheel Extra Fine
4,345.000 EGP 4,345.000 EGP 4345.0 EGP
DF-200 Diamond Wheel Fine
3,229.000 EGP 3,229.000 EGP 3229.0 EGP
DF-250 Diamond Wheel Fine
4,345.000 EGP 4,345.000 EGP 4345.0 EGP
Digital Tyre Gauge 60FD
329.000 EGP 329.000 EGP 329.0 EGP
New!
E2 KITCHEN KNIFE SHARPENER
1.000 EGP 799.000 EGP 799.0 EGP
HTK-806 Hand Tool Kit
3,799.000 EGP 3,799.000 EGP 3799.0 EGP
Impact Wrench 3/4" THE DEVIL, 2000Nm
5,999.000 EGP 4,900.000 EGP 4900.0 EGP
MB-100 Multi Base
1,150.000 EGP 1,150.000 EGP 1150.0 EGP
OWC-1 Tormek Converter
239.000 EGP 239.000 EGP 239.0 EGP
PW-160 Honing Wheel
1,249.000 EGP 1,249.000 EGP 1249.0 EGP
RB-180 Rotating Base
830.000 EGP 830.000 EGP 830.0 EGP